Örğütlenme
Gaziantep Mutfak kültürünü araştıran, yemeklerin tespit ve tecillerini yapan ana kurumlar Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüdür.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) ve Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Merkezi’nde (GASMEK) yer alan Gaziantep Mutfak Kültürü ile ilgili eğitimleri ile üniversitenin yürüttüğü bilimsel çalışmalara destek sağlamaktadır. Öte yandan bu merkezler bilginin dağılması, yaygınlaşması ve Gaziantep yemek kültürünün yeni nesillere aktarılması çalışmalarında itici güç konumundadır. MUSEM ve GASMEK bilginin toplumun her kesimine ulaşmasını sağlayacak kadar geniş eğitim ve araştırma kapasitelerine sahiptir.

Gaziantep’te ayrıca Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi ile bu kültürün tarihi değerleri de sergilenmekte ve yeni nesillere aktarılmaktadır.

Kent içinde Yemek kültürünün özgünlüğü ile korunması konusunda çalışan diğer etkin kurum ise Gaziantep Ticaret Odasıdır. Ticaret Odası çalışmalarını sadece sektörde hizmet veren kendi üyeleri için yürütmemektedir.Tüm Gaziantep ve ulusal veya uluslararası alandaki ilgilileri de kapsayan araştırma-geliştirme, tescilleme ve tanıtma etkinliklerinde görev almaktadır.

Gaziantep te Mutfak Kültürü ve yemeklerin, içeceklerin yaşatılması ile ilgili faaliyet gösteren bu ana kurumlar yanında güçlü STKlar da bulunmaktadır. Gaziantep Gastronomi ve Aşçılar Derneği, Gaziantep Kulübü Derneği, Gaziantep Profesyonel Aşçılar ve İşletmeciler Derneği bu STKlar içinde en aktif olanlarıdır. Merkezleri Gaziantep olmamakla birlikte Anadolu Mutfağını Koruma, Araştırma ve Geliştirme Derneği ve Mutfak dostları derneği Gaziantep Mutfak Kültürü hakkında geniş çaplı araştırma ve tescil çalışmalarında yereldeki kurum ve STKlara destek vermektedirler.

Gaziantep Ticaret Odası, Bölgesel Kalkınma Ajansı (İpek Yolu Kalkınma Ajansı) ve Büyük Sehir Belediyesi araştırma, tanıtma ve koruma çalışmalarında ana finansal sponsorlardır. Kimi uluslararası projelerin finansal kaynaklarına merkezi hükümet bakanlıklarından, AB fonlarından ve TİKA fonlarından kaynak sağlanmaktadır.

Gaziantep yemeklerinin tespit, tescil, tanıtılması ve korunması ile ilgili ulusal alanı kapsayan her türlü çalışmada yukarıda sayılan tüm kurum kuruluş ve STKlar işbirliği sağlayabilmektedir. Çalışmalar hakkında ki stratejik planlamayı ise genelde Büyükşehir Belediyesi diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşların fikirleri doğrultusunda yürütmektedir.