Örgütlenme

Gaziantep Gastronomi kültürünün en önemli zenginliği olan tarımsal ve hayvansal ürünler ile mutfak eşyaları üreticilerinin birleştiği en kapsayıcı kurum Gaziantep Ticaret Odasıdır. Ticaret odası üreticilerin işletme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda genel programları yürütmektedir. Oda ayrıca farklı alt sektörlerin rekabet edebilirliğinin artırılması ile ilgili çalışmaları da yürütmektedir.

KOSGEB, Bölgesel Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü bu sektörlerde faaliyet gösteren işletme sahiplerine gerekli işletme eğitimlerinin verilmesi ve gerektiğinde finansal kredi bulunması konusunda ortak çalışmaktadırlar. Ziraat Bankası, Türk Ticaret Bankası ve Türkiye İş Bankası ayrıca işletme sahiplerine düşük faizli sektörel kaynaklar sunmaktadırlar.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odası ise tümü el zanaati olarak üretilen mutfak eşyalarını yapan ustaların örgütlendiği en kapsayıcı kurumdur. Oda, Halk Eğitim merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sanat ve meslek eğitimi kursları (GASMEK) merkezi ile birlikte hem usta ve çırak eğitimleri vermekte ve hem de oda üyelerine finansal destekler sağlamaktadırlar.

Tarımsal ürünlerin tohumum ekiminden, ürünün tüketilmesine kadar geçen süreçteki tüm evrelerinde kalite, besin özellikleri ve sıhhi şartları Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendislik Bölümü, Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir.

Gaziantep büyük Şehir Belediyesi kentin gastronomi kültüründe ve ticaretinde çok önemli yeri olan baharatların paketleme, depolama ve pazarlama koşullarında sıhhi denetimleri yapmak için 2016 yılında yeni bir proje başlatacaktır.